Brandgenomföringar

När elden är lös

När elden är lös

I alla typer av byggnader och lokaler krävs säkerhetstänk vad gäller brandsäkerhet. Givetvis är det inget som kan ignoreras utan det ska följas riktlinjer och bestämmelser. Brandskyddets funktion hänger på det så kallade brandcellssystemet. Väggar, bjälklag med brandgenomföringar eller fogar stoppar elden och brandröken från att sprida sig från en cell till en annan. Brandtätning cellerna emellan är viktig för att varken eld eller rök ska röra sig mellan avskiljande cellvägg. Brandklassen anger den tid som byggnaden ska stå emot eldens härjningar. Tack vare täthet och isolering kan man få en hög brandklass.

 

Tid, teknik och lösningar

När väl elden är lös är tiden dyrbar. Moderna byggnader följer en helt annan standard än äldre trähus där man kanske måste förlita sig endast på brandvarnare och brandfilt. Brandcellsindelningen ger individerna i en brandhärjad byggnad värdefull tid vilket leder till betydligt färre skador och dödsfall. Det finns flera företag som sysslar med brandsäkerhet och hjälpmedel för brandskydd. Det är viktigt att välja rätt leverantör för det bästa och säkraste resultatet. Besök https://www.sewatek.se/ för att ta del av professionella lösningar för brandtätning. Lång erfarenhet och goda vitsord är bra att gå efter för att välja en leverantör av passivt brandskydd.

 

 

Brandklass, innovation och säkerhet

Det finns många brandtätningsprodukter på marknaden. Man bör se till att välja brandklassade och ce-märkta lösningar. Brandsäkerhet är inget att kompromissa med, samtidigt som det lönar sig att leta efter kostnadseffektiva och kvalitativa förbättringar. Marknaden är i ständig förändring och man söker oavbrutet efter nya lösningar och innovationer. Tack vare produkttest och brännprov kommer nya produkter ut på marknaden. Färdiga brandgenomföringar kan spara mycket arbetstid. Tack vare dessa slipper man ursparingar i golv och väggar. Leverantörer och entreprenörer samarbetar för säkrare byggnader och boenden så att människorna som vistas och bor där kan lita på säkerheten.